Walne Zebranie Członków KKG

Zarząd  Stowarzyszenia Krakowskiego Klubu Głowatka,
zgodnie z §15 pkt. 3 Statutu  Klubu,

zwołuje w dniu  17.03.2019 r. o godzinie 12,00 w restauracji  „ U Pauli”
( dawna” U Jędzy”)  w Krakowie przy ulicy Wodnej 17

Walne, Sprawozdawcze Zebranie Członków
Stowarzyszenia Krakowski Klub Głowatka.


Porządek obrad:

 1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2)  Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania
     uchwał.
4)  Wybór członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5)  Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania
6)  Sprawy członkowskie:
      a) wykluczenie członków Klubu  na podstawie § 11 pkt. 2/1
      b) przyjęcie nowych członków.
7)  Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu za rok 2018
8)  Sprawozdanie roczne, finansowe za rok 2018  
9)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10)  Dyskusja nad sprawozdaniami.
11)  Głosowanie nad  udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2018
12)  Wolne wnioski i uchwały
13)  Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Krakowskiego Klubu Głowatka.

W  imieniu Zarządu KKG   prezes Wiesław Wojakowski

Firma przyjazna środowisku

Logo-Trakcja-System-KRZ-01.jpgimage003.jpglogo_kolor.jpg

Nasi Partnerzy

images.jpglog-balsax.jpglog-czorsztyn.jpglog-jaxon.jpglog-jerkbait.jpglog-konger.jpglog-m-elektrostatyk.jpglog-max.jpglog-niedzica.jpglog-normark.jpglog-salix.jpglog-salmo.jpglog-sztukalowienia.jpglog-taimen.jpglog-wedkarskiswiat.jpglog-wmh.jpglog-zebko.jpglog-zew.jpglogo_glowatka_black.jpgmalopolskie.jpgpobrane 1.jpgpobrane.jpgpobrane.pngrafmar_logo.jpg
copyright   Stowarzyszenie Krakowski Klub Głowatka
ul. Lublańska 24/70, 31-476 Kraków, tel.: +501 186 566
KRS nr 0000388441, NIP 679 306 58 29, Regon 121552734
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK 46 1090 2590 0000 0001 3489 5905
e-mail: klub@glowatka.pl